World Lottery Club
Wyniki loterii
21-04-2018
40
50
54
62
69
19
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £649 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £32 450,00
Nagroda za 4 kule £64,90
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £64,90
Nagroda za: 3 Kule £4,54
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,54
1 kula i Powerball Nagroda £2,60
Nagroda za : Powerball £2,60
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
05
10
16
21
34
36
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £942,28
Nagroda za 4 kule £25,59
Nagroda za: 3 Kule £4,58
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
09
12
16
21
24
30
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £668,50
Nagroda za 4 kule £19,10
Nagroda za: 3 Kule £1,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
11
12
18
24
27
30
36
19
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £79 855,34
Nagroda za 6 kul £1 000,63
Nagroda za 5 kul £30,76
Nagroda za 4 kule £7,97
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £1,59
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
09
12
19
20
29
36
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £227 401,27
Nagroda za 5 kul £1 031,02
Nagroda za 4 Kule i Bonus £73,42
Nagroda za 4 kule £32,72
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £12,77
Nagroda za: 3 Kule £6,38
2 Kule i Bonus £2,39
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
02
08
09
12
20
57
38
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £72 701,00
Nagroda za 5 kul £571,00
Nagroda za 4 kule £62,00
Nagroda za: 3 Kule £25,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
10
21
35
37
41
47
33
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 990,00
Nagroda za 5 kul £399,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,90
Nagroda za 4 kule £15,96
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,98
Nagroda za: 3 Kule £2,39
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
08
23
31
33
43
46
18
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 992,50
Nagroda za 5 kul £199,25
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,93
Nagroda za 4 kule £7,97
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,99
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
11
43
68
72
79
85
71
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £33 218,65
Nagroda za 4 kule £306,42
Nagroda za: 3 Kule £23,72
Nagroda za: 2 Kule £4,50
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
06
08
13
20
26
28
32
21
22
25
31
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £414 449,89
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 893,62
Nagroda za 6 kul £271,02
Nagroda za 5 kul £8,06
Nagroda za 4 kule £1,52
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
08
02
06
08
02
03
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul £19 000,00
Nagroda za 5 kul £1 520,00
Nagroda za 4 kule £152,00
Nagroda za: 3 Kule £15,20
Nagroda za: 2 Kule £6,08
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
07
08
23
26
29
31
35
01
04
05
34
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £2 044 830,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 804,32
Nagroda za 6 kul £361,38
Nagroda za 5 kul £10,26
Nagroda za 4 kule £1,75
Kup zakłady na nastepne losowanie
21-04-2018
11
12
17
31
42
44
03
19
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 6 kul £4 083 833,82
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £5 281,77
Nagroda za 5 kul £638,65
Nagroda za 4 kule £18,02
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £11,08
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £5,09
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-04-2018
01
15
18
32
45
04
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £649 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 490,00
Nagroda za 4 kule £324,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £129,80
Nagroda za: 3 Kule £6,49
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,49
1 kula i Megaball Nagroda £2,60
Nagroda za: Magaball £1,30
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-04-2018
03
16
25
39
44
07
11
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £423 989,20
Nagroda za 5 kul £16 458,60
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £2 337,20
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £104,20
Nagroda za 4 kule £36,70
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £70,60
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £9,60
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £13,00
Nagroda za: 3 Kule £8,10
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £6,80
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,20
Nagroda za: 2 Kule £2,90
Kup zakłady na nastepne losowanie
20-04-2018
22
24
25
28
46
02
04
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Euro £0,00
Nagroda za 5 Kul i Euro £419 762,45
Nagroda za 5 kul £63 493,48
Nagroda za 4 Kule i 2 Euro £3 086,46
Nagroda za 4 Kule i Euro £182,83
Nagroda za 4 kule £88,79
Nagroda za: 3 Kule i 2 Euro £45,19
Nagroda za: 3 Kule i Euro £14,11
Nagroda za: 2 Kule i 2 Euro £16,02
Nagroda za: 3 Kule £12,67
1 Kula i 2 Euro Numery Nagroda £7,65
Nagroda za: 2 kule i 1 Euro £6,06
Kup zakłady na nastepne losowanie
19-04-2018
04
06
13
15
22
38
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 068,43
Nagroda za 4 kule £19,73
Nagroda za: 3 Kule £4,58
Kup zakłady na nastepne losowanie
19-04-2018
03
06
18
22
25
43
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £668,50
Nagroda za 4 kule £19,10
Nagroda za: 3 Kule £1,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
19-04-2018
05
17
20
44
62
80
48
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £16 662,94
Nagroda za 4 kule £190,86
Nagroda za: 3 Kule £15,98
Nagroda za: 2 Kule £3,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
19-04-2018
04
05
09
13
25
32
33
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul i Powerball £3 928 000,00
Nagroda za 7 kul £91 844,35
Nagroda za 5 kul i Powerball £81,78
Nagroda za 6 kul i Powerball £2 158,73
Nagroda za 6 kul £234,06
Nagroda za 5 kul i Powerball £81,78
Nagroda za 5 kul £33,85
4 Kule i Powerball £21,55
Nagroda za 4 kule £0,00
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £8,13
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,86
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
09
10
12
17
23
09
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £640 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £32 000,00
Nagroda za 4 kule £64,00
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £64,00
Nagroda za: 3 Kule £4,48
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,48
1 kula i Powerball Nagroda £2,56
Nagroda za : Powerball £2,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
04
11
21
39
41
59
58
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £41 842,00
Nagroda za 5 kul £1 258,00
Nagroda za 4 kule £109,00
Nagroda za: 3 Kule £25,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
05
14
15
24
27
41
25
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £174 514,03
Nagroda za 5 kul £923,47
Nagroda za 4 Kule i Bonus £97,42
Nagroda za 4 kule £40,39
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £18,22
Nagroda za: 3 Kule £7,13
2 Kule i Bonus £2,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
01
15
16
27
35
46
32
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 960,00
Nagroda za 5 kul £396,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,60
Nagroda za 4 kule £15,84
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,92
Nagroda za: 3 Kule £2,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
09
14
24
25
41
42
13
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 980,00
Nagroda za 5 kul £198,00
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,80
Nagroda za 4 kule £7,92
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
01
08
07
04
03
00
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za ostatnie 6 Kul £158 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 272,81
Nagroda za ostatnie 4 Kule £526,81
Nagroda za ostatnie 3 Kule £52,21
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,75
Nagroda za ostatnią Kule £1,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
05
05
03
04
01
03
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul £61 599,38
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 159,38
Nagroda za ostatnie 4 Kule £615,38
Nagroda za ostatnie 3 Kule £60,98
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,46
Nagroda za ostatnią Kule £3,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
02
04
07
10
35
37
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul i Superball £0,00
Nagroda za 6 kul £599 887,17
Nagroda za 5 kul i Superball £5 768,09
Nagroda za 5 kul £3 009,42
Nagroda za 4 Kule i Superball £133,47
Nagroda za 4 kule £29,62
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £14,93
Nagroda za: 3 Kule £7,23
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
20
21
22
24
25
27
34
01
02
05
15
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £4 288,95
Nagroda za 6 kul £258,75
Nagroda za 5 kul £9,45
Nagroda za 4 kule £1,80
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
07
04
05
09
04
00
04
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul £18 750,00
Nagroda za 5 kul £1 500,00
Nagroda za 4 kule £150,00
Nagroda za: 3 Kule £15,00
Nagroda za: 2 Kule £6,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
12
15
16
19
27
28
29
03
08
11
24
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £1 000 000,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 930,48
Nagroda za 6 kul £297,22
Nagroda za 5 kul £8,48
Nagroda za 4 kule £1,65
Kup zakłady na nastepne losowanie
18-04-2018
03
04
11
36
41
45
07
43
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 6 kul £2 000 000,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £2 981,20
Nagroda za 5 kul £303,54
Nagroda za 4 kule £16,13
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,27
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £6,55
Kup zakłady na nastepne losowanie
17-04-2018
12
34
44
47
65
22
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £636 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 360,00
Nagroda za 4 kule £318,00
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £127,20
Nagroda za: 3 Kule £6,36
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,36
1 kula i Megaball Nagroda £2,54
Nagroda za: Magaball £1,27
Kup zakłady na nastepne losowanie
17-04-2018
01
07
09
29
35
45
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £963,76
Nagroda za 4 kule £26,96
Nagroda za: 3 Kule £4,51
Kup zakłady na nastepne losowanie
17-04-2018
08
11
13
31
39
44
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £658,00
Nagroda za 4 kule £18,80
Nagroda za: 3 Kule £1,88
Kup zakłady na nastepne losowanie
17-04-2018
15
27
33
39
50
04
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £690 421,35
Nagroda za 5 kul £53 601,49
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £1 635,60
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £106,10
Nagroda za 4 kule £34,30
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £57,50
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £9,50
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £10,60
Nagroda za: 3 Kule £7,70
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £5,50
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,10
Nagroda za: 2 Kule £2,80
Kup zakłady na nastepne losowanie
17-04-2018
12
23
39
54
72
73
53
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £101 812 679,34
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £14 914,59
Nagroda za 4 kule £261,91
Nagroda za: 3 Kule £19,80
Nagroda za: 2 Kule £3,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
17-04-2018
07
11
20
23
27
36
43
18
26
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £10 000 000,00
Nagroda za 6 kul i 1 lub 2 Supplementary £11 043,99
Nagroda za 6 kul £1 503,32
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £145,95
Nagroda za 5 kul £19,44
Nagroda za 4 kule £10,88
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,22
Kup zakłady na nastepne losowanie
16-04-2018
10
11
15
35
37
40
19
20
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 6 kul £2 000 000,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £3 410,88
Nagroda za 5 kul £263,94
Nagroda za 4 kule £14,95
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £6,82
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £5,87
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
17
19
26
61
62
15
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £638 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £31 900,00
Nagroda za 4 kule £63,80
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £63,80
Nagroda za: 3 Kule £4,47
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,47
1 kula i Powerball Nagroda £2,55
Nagroda za : Powerball £2,55
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
01
02
08
26
32
40
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 456,58
Nagroda za 4 kule £37,41
Nagroda za: 3 Kule £4,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
09
11
12
26
44
45
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £665,00
Nagroda za 4 kule £19,00
Nagroda za: 3 Kule £1,90
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
10
40
42
46
47
48
38
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £35 832,00
Nagroda za 5 kul £802,00
Nagroda za 4 kule £115,00
Nagroda za: 3 Kule £25,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
08
09
12
20
28
34
47
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £136 687,73
Nagroda za 5 kul £1 128,56
Nagroda za 4 Kule i Bonus £118,05
Nagroda za 4 kule £33,05
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £25,18
Nagroda za: 3 Kule £6,30
2 Kule i Bonus £2,36
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
01
09
16
24
26
39
40
36
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £39 296,72
Nagroda za 6 kul £1 752,73
Nagroda za 5 kul £52,81
Nagroda za 4 kule £7,87
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £1,57
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
02
12
15
18
23
46
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 935,00
Nagroda za 5 kul £393,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,35
Nagroda za 4 kule £15,74
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,87
Nagroda za: 3 Kule £2,36
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
05
06
16
17
35
40
36
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 967,50
Nagroda za 5 kul £196,75
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,68
Nagroda za 4 kule £7,87
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,94
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
01
10
31
44
58
80
70
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £10 112,05
Nagroda za 4 kule £218,91
Nagroda za: 3 Kule £17,70
Nagroda za: 2 Kule £3,94
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
04
09
33
34
42
47
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul i Superball £0,00
Nagroda za 6 kul £312 801,18
Nagroda za 5 kul i Superball £10 426,65
Nagroda za 5 kul £3 701,73
Nagroda za 4 Kule i Superball £165,74
Nagroda za 4 kule £40,14
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £15,82
Nagroda za: 3 Kule £8,58
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,94
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
06
04
06
07
08
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 3
Nagroda za ostatnie 6 Kul £78 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 212,81
Nagroda za ostatnie 4 Kule £520,81
Nagroda za ostatnie 3 Kule £51,61
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,69
Nagroda za ostatnią Kule £1,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
00
00
03
04
04
02
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul £61 132,72
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 112,72
Nagroda za ostatnie 4 Kule £610,72
Nagroda za ostatnie 3 Kule £60,52
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,36
Nagroda za ostatnią Kule £3,93
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
02
00
01
09
03
05
06

00
00
00
00
00
00
00
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul 2 0 1 9 3 5 6
0 0 0 0 0 0 0
£1 642 200,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul - 5 1 7 7 7 0
- 5 3 2 2 5 3
£78 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul - - 7 6 4 2 9 £7 820,00
Nagroda za ostatnie 4 Kule - - - 2 4 0 4 £782,00
Nagroda za ostatnie 3 Kule - - - - 2 1 0 £78,20
Nagroda za ostatnie 2 Kule - - - - - 0 6 £19,55
Nagroda za ostatnią Kule - - - - - - 7 £7,82
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
03
03
08
08
02
01
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £10 000 000,00
Nagroda za 6 kul £18 750,00
Nagroda za 5 kul £1 500,00
Nagroda za 4 kule £150,00
Nagroda za: 3 Kule £15,00
Nagroda za: 2 Kule £6,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
01
08
12
25
33
34
35
09
26
27
32
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 066,78
Nagroda za 6 kul £346,43
Nagroda za 5 kul £10,88
Nagroda za 4 kule £1,88
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
01
07
16
19
23
27
31
02
10
15
32
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £472 033,43
Nagroda za 6 kul i Bonus £1 474,73
Nagroda za 6 kul £176,85
Nagroda za 5 kul £7,20
Nagroda za 4 kule £1,50
Kup zakłady na nastepne losowanie
14-04-2018
07
09
10
17
18
38
20
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 7
Nagroda za 6 kul £4 064 577,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £6 066,15
Nagroda za 5 kul £532,13
Nagroda za 4 kule £15,42
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £10,96
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £0,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-04-2018
08
09
32
42
59
10
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £638 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 380,00
Nagroda za 4 kule £319,00
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £127,60
Nagroda za: 3 Kule £6,38
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,38
1 kula i Megaball Nagroda £2,55
Nagroda za: Magaball £1,28
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-04-2018
05
25
34
48
50
06
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £109 643,20
Nagroda za 5 kul £25 537,10
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £2 562,20
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £114,10
Nagroda za 4 kule £47,70
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £78,30
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £10,00
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £13,30
Nagroda za: 3 Kule £9,10
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £6,60
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,20
Nagroda za: 2 Kule £3,10
Kup zakłady na nastepne losowanie
13-04-2018
03
10
21
25
34
07
10
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Euro £0,00
Nagroda za 5 Kul i Euro £253 087,40
Nagroda za 5 kul £148 874,98
Nagroda za 4 Kule i 2 Euro £4 135,37
Nagroda za 4 Kule i Euro £182,51
Nagroda za 4 kule £77,83
Nagroda za: 3 Kule i 2 Euro £57,14
Nagroda za: 3 Kule i Euro £13,93
Nagroda za: 2 Kule i 2 Euro £20,78
Nagroda za: 3 Kule £10,62
1 Kula i 2 Euro Numery Nagroda £10,31
Nagroda za: 2 kule i 1 Euro £6,30
Kup zakłady na nastepne losowanie
12-04-2018
06
08
30
35
40
42
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £658,00
Nagroda za 4 kule £18,80
Nagroda za: 3 Kule £1,88
Kup zakłady na nastepne losowanie
12-04-2018
03
06
07
22
32
41
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £916,35
Nagroda za 4 kule £26,00
Nagroda za: 3 Kule £4,51
Kup zakłady na nastepne losowanie
12-04-2018
08
28
34
38
47
54
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £17 890,90
Nagroda za 4 kule £219,70
Nagroda za: 3 Kule £18,27
Nagroda za: 2 Kule £3,94
Kup zakłady na nastepne losowanie
12-04-2018
14
16
18
31
32
33
00
17
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul i Powerball £0,00
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Powerball £4 000,03
Nagroda za 6 kul i Powerball £0,00
Nagroda za 6 kul £103 236,19
Nagroda za 5 kul i Powerball £4 000,03
Nagroda za 5 kul £101,78
4 Kule i Powerball £39,60
Nagroda za 4 kule £21,11
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £15,10
Nagroda za: 2 kule i Powerball £7,09
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
16
18
27
55
67
18
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £641 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £32 050,00
Nagroda za 4 kule £64,10
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £64,10
Nagroda za: 3 Kule £4,49
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,49
1 kula i Powerball Nagroda £2,56
Nagroda za : Powerball £2,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
21
25
32
52
56
59
28
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £40 997,00
Nagroda za 5 kul £2 877,00
Nagroda za 4 kule £183,00
Nagroda za: 3 Kule £25,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
02
07
33
35
40
42
10
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £86 517,89
Nagroda za 5 kul £1 993,60
Nagroda za 4 Kule i Bonus £122,92
Nagroda za 4 kule £42,82
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £18,24
Nagroda za: 3 Kule £7,93
2 Kule i Bonus £2,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
01
19
23
31
32
46
26
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 965,00
Nagroda za 5 kul £396,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,65
Nagroda za 4 kule £15,86
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,93
Nagroda za: 3 Kule £2,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
08
19
25
27
41
43
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 982,50
Nagroda za 5 kul £198,25
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,83
Nagroda za 4 kule £7,93
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
01
08
08
02
00
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 6 Kul £79 300,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 286,14
Nagroda za ostatnie 4 Kule £528,14
Nagroda za ostatnie 3 Kule £52,34
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,76
Nagroda za ostatnią Kule £1,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
02
06
07
05
02
03
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul £61 599,38
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 159,38
Nagroda za ostatnie 4 Kule £615,38
Nagroda za ostatnie 3 Kule £60,98
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,46
Nagroda za ostatnią Kule £3,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
09
20
25
27
44
48
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul i Superball £2 047 239,70
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Superball £5 534,89
Nagroda za 5 kul £3 346,20
Nagroda za 4 Kule i Superball £147,71
Nagroda za 4 kule £37,38
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £15,29
Nagroda za: 3 Kule £8,47
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
10
12
17
20
21
22
23
07
18
27
31
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 873,56
Nagroda za 6 kul £239,39
Nagroda za 5 kul £9,09
Nagroda za 4 kule £1,62
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
03
03
01
09
03
08
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul £19 250,00
Nagroda za 5 kul £1 540,00
Nagroda za 4 kule £154,00
Nagroda za: 3 Kule £15,40
Nagroda za: 2 Kule £6,16
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
07
12
15
20
23
28
35
02
09
10
32
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £1 475,47
Nagroda za 6 kul £233,39
Nagroda za 5 kul £8,08
Nagroda za 4 kule £1,62
Kup zakłady na nastepne losowanie
11-04-2018
05
24
27
33
37
41
01
39
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £3 093,45
Nagroda za 5 kul £295,52
Nagroda za 4 kule £15,00
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £8,83
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £7,94
Kup zakłady na nastepne losowanie
10-04-2018
05
13
31
43
53
20
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £639 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 390,00
Nagroda za 4 kule £319,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £127,80
Nagroda za: 3 Kule £6,39
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,39
1 kula i Megaball Nagroda £2,56
Nagroda za: Magaball £1,28
Kup zakłady na nastepne losowanie
10-04-2018
06
13
18
39
40
44
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 002,49
Nagroda za 4 kule £35,21
Nagroda za: 3 Kule £4,54
Kup zakłady na nastepne losowanie
10-04-2018
12
14
25
33
34
44
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £661,50
Nagroda za 4 kule £18,90
Nagroda za: 3 Kule £1,89
Kup zakłady na nastepne losowanie
10-04-2018
14
27
39
46
48
11
12
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £14 829 100,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £323 819,04
Nagroda za 5 kul £15 722,80
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £3 845,20
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £135,40
Nagroda za 4 kule £34,40
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £111,70
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £12,30
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £18,70
Nagroda za: 3 Kule £8,00
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £10,40
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £7,00
Nagroda za: 2 Kule £2,80
Kup zakłady na nastepne losowanie
10-04-2018
27
35
46
68
72
82
81
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £20 458,13
Nagroda za 4 kule £295,58
Nagroda za: 3 Kule £24,08
Nagroda za: 2 Kule £4,78
Kup zakłady na nastepne losowanie
10-04-2018
03
15
17
23
25
31
40
16
26
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i 1 lub 2 Supplementary £15 427,17
Nagroda za 6 kul £1 549,35
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £199,21
Nagroda za 5 kul £23,93
Nagroda za 4 kule £12,20
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,99
Kup zakłady na nastepne losowanie
09-04-2018
02
11
13
26
28
41
14
33
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £4 738,47
Nagroda za 5 kul £266,66
Nagroda za 4 kule £12,55
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,54
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £7,02
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
02
17
20
38
39
20
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £645 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £32 250,00
Nagroda za 4 kule £64,50
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £64,50
Nagroda za: 3 Kule £4,52
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,52
1 kula i Powerball Nagroda £2,58
Nagroda za : Powerball £2,58
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
09
11
16
28
31
48
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £658,00
Nagroda za 4 kule £18,80
Nagroda za: 3 Kule £1,88
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
10
22
32
35
43
46
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 795,56
Nagroda za 4 kule £48,84
Nagroda za: 3 Kule £4,54
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
01
04
31
33
52
55
13
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £9 561 853,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £1 478,00
Nagroda za 4 kule £161,00
Nagroda za: 3 Kule £25,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
04
18
30
35
40
45
34
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £49 939,97
Nagroda za 5 kul £1 425,81
Nagroda za 4 Kule i Bonus £134,81
Nagroda za 4 kule £46,79
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £23,79
Nagroda za: 3 Kule £7,93
2 Kule i Bonus £2,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
08
13
17
30
36
37
38
14
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £52 357,51
Nagroda za 6 kul £2 719,36
Nagroda za 5 kul £60,19
Nagroda za 4 kule £7,93
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £1,59
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
05
12
15
20
30
47
11
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 965,00
Nagroda za 5 kul £396,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,65
Nagroda za 4 kule £15,86
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,93
Nagroda za: 3 Kule £2,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
02
06
15
16
26
33
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 982,50
Nagroda za 5 kul £198,25
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,83
Nagroda za 4 kule £7,93
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
03
20
47
55
81
83
28
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £28 839,28
Nagroda za 4 kule £241,71
Nagroda za: 3 Kule £19,02
Nagroda za: 2 Kule £3,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
12
15
19
27
34
47
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul i Superball £7 135 158,60
Nagroda za 6 kul £1 281 292,02
Nagroda za 5 kul i Superball £11 239,40
Nagroda za 5 kul £3 407,63
Nagroda za 4 Kule i Superball £162,47
Nagroda za 4 kule £39,15
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £16,06
Nagroda za: 3 Kule £8,62
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
03
05
07
05
08
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 4
Nagroda za ostatnie 6 Kul £3 164 000,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 272,81
Nagroda za ostatnie 4 Kule £526,81
Nagroda za ostatnie 3 Kule £52,21
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,75
Nagroda za ostatnią Kule £1,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
03
00
07
08
00
03
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 7 Kul £931 621,61
Nagroda za ostatnie 6 Kul £61 521,61
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 151,61
Nagroda za ostatnie 4 Kule £614,61
Nagroda za ostatnie 3 Kule £60,91
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,45
Nagroda za ostatnią Kule £3,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
01
05
05
09
08
03
01

00
00
00
00
00
00
00
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul 1 5 5 9 8 3 1
0 0 0 0 0 0 0
£0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul - 9 6 3 4 8 4
- 8 6 1 6 6 0
£79 100,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul - - 5 6 7 0 9 £7 910,00
Nagroda za ostatnie 4 Kule - - - 6 1 4 1 £791,00
Nagroda za ostatnie 3 Kule - - - - 7 1 0 £79,10
Nagroda za ostatnie 2 Kule - - - - - 7 8 £19,78
Nagroda za ostatnią Kule - - - - - - 5 £7,91
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
02
08
07
02
02
08
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul £19 000,00
Nagroda za 5 kul £1 520,00
Nagroda za 4 kule £152,00
Nagroda za: 3 Kule £15,20
Nagroda za: 2 Kule £6,08
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
06
13
15
20
21
29
35
19
23
26
34
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 797,41
Nagroda za 6 kul £249,96
Nagroda za 5 kul £9,12
Nagroda za 4 kule £1,67
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
02
03
13
14
24
27
28
04
15
25
33
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £255 771,90
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 135,29
Nagroda za 6 kul £250,79
Nagroda za 5 kul £8,78
Nagroda za 4 kule £1,62
Kup zakłady na nastepne losowanie
07-04-2018
06
07
08
17
23
35
29
30
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 4
Nagroda za 6 kul £4 123 697,56
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £43 906,95
Nagroda za 5 kul £459,56
Nagroda za 4 kule £14,13
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £9,70
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £0,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-04-2018
16
33
51
54
67
20
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £645 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 450,00
Nagroda za 4 kule £322,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £129,00
Nagroda za: 3 Kule £6,45
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,45
1 kula i Megaball Nagroda £2,58
Nagroda za: Magaball £1,29
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-04-2018
01
29
33
45
47
04
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £66 429 609,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £535 824,76
Nagroda za 5 kul £35 656,00
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £2 484,30
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £131,00
Nagroda za 4 kule £50,10
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £70,00
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £10,80
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £11,80
Nagroda za: 3 Kule £9,20
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £5,60
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,50
Nagroda za: 2 Kule £3,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
06-04-2018
06
08
16
23
50
04
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Euro £0,00
Nagroda za 5 Kul i Euro £1 113 762,12
Nagroda za 5 kul £209 847,81
Nagroda za 4 Kule i 2 Euro £3 853,79
Nagroda za 4 Kule i Euro £168,46
Nagroda za 4 kule £879,20
Nagroda za: 3 Kule i 2 Euro £31,20
Nagroda za: 3 Kule i Euro £12,51
Nagroda za: 2 Kule i 2 Euro £12,51
Nagroda za: 3 Kule £11,64
1 Kula i 2 Euro Numery Nagroda £5,94
Nagroda za: 2 kule i 1 Euro £5,94
Kup zakłady na nastepne losowanie
05-04-2018
04
14
17
25
36
46
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £984,31
Nagroda za 4 kule £26,91
Nagroda za: 3 Kule £4,54
Kup zakłady na nastepne losowanie
05-04-2018
09
13
23
26
41
42
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £661,50
Nagroda za 4 kule £18,90
Nagroda za: 3 Kule £1,89
Kup zakłady na nastepne losowanie
05-04-2018
07
27
55
63
73
77
33
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £500 284,84
Nagroda za 5 kul £16 163,05
Nagroda za 4 kule £201,44
Nagroda za: 3 Kule £16,71
Nagroda za: 2 Kule £3,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
05-04-2018
05
08
18
22
23
25
00
10
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul i Powerball £0,00
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Powerball £2 547,98
Nagroda za 6 kul i Powerball £2 976 000,00
Nagroda za 6 kul £19 136,62
Nagroda za 5 kul i Powerball £2 547,98
Nagroda za 5 kul £71,92
4 Kule i Powerball £28,69
Nagroda za 4 kule £17,43
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £11,09
Nagroda za: 2 kule i Powerball £6,45
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
08
24
42
54
64
24
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £646 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £32 300,00
Nagroda za 4 kule £64,60
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £64,60
Nagroda za: 3 Kule £4,52
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,52
1 kula i Powerball Nagroda £2,58
Nagroda za : Powerball £2,58
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
01
09
15
26
38
43
14
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £624,00
Nagroda za 4 kule £75,00
Nagroda za: 3 Kule £25,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
08
14
18
20
23
29
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £34 978,44
Nagroda za 5 kul £777,14
Nagroda za 4 Kule i Bonus £57,89
Nagroda za 4 kule £30,93
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £12,69
Nagroda za: 3 Kule £6,34
2 Kule i Bonus £2,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
08
10
11
14
15
47
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 965,00
Nagroda za 5 kul £396,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,65
Nagroda za 4 kule £15,86
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,93
Nagroda za: 3 Kule £2,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
05
20
23
24
31
39
17
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 982,50
Nagroda za 5 kul £198,25
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,83
Nagroda za 4 kule £7,93
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
00
03
01
09
08
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 4
Nagroda za ostatnie 6 Kul £317 200,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 286,14
Nagroda za ostatnie 4 Kule £528,14
Nagroda za ostatnie 3 Kule £52,34
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,76
Nagroda za ostatnią Kule £1,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
08
09
00
09
04
08
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul £61 677,16
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 167,16
Nagroda za ostatnie 4 Kule £616,16
Nagroda za ostatnie 3 Kule £61,06
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,48
Nagroda za ostatnią Kule £3,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
13
23
28
30
33
46
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul i Superball £0,00
Nagroda za 6 kul £599 361,85
Nagroda za 5 kul i Superball £7 309,24
Nagroda za 5 kul £2 463,06
Nagroda za 4 Kule i Superball £118,47
Nagroda za 4 kule £31,32
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £13,88
Nagroda za: 3 Kule £8,25
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
15
20
22
23
28
31
34
19
24
33
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £76 000,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £3 174,52
Nagroda za 6 kul £242,82
Nagroda za 5 kul £8,82
Nagroda za 4 kule £1,67
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
04
06
07
01
00
03
09
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £10 000 000,00
Nagroda za 6 kul £19 000,00
Nagroda za 5 kul £1 520,00
Nagroda za 4 kule £152,00
Nagroda za: 3 Kule £15,20
Nagroda za: 2 Kule £6,08
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
05
06
09
25
27
29
34
07
12
15
24
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 915,82
Nagroda za 6 kul £340,18
Nagroda za 5 kul £9,27
Nagroda za 4 kule £1,67
Kup zakłady na nastepne losowanie
04-04-2018
12
19
23
29
37
38
27
34
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £2 045,38
Nagroda za 5 kul £216,80
Nagroda za 4 kule £12,80
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £6,77
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £6,30
Kup zakłady na nastepne losowanie
03-04-2018
04
29
39
42
62
14
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £645 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 450,00
Nagroda za 4 kule £322,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £129,00
Nagroda za: 3 Kule £6,45
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,45
1 kula i Megaball Nagroda £2,58
Nagroda za: Magaball £1,29
Kup zakłady na nastepne losowanie
03-04-2018
01
03
10
16
36
38
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £661,50
Nagroda za 4 kule £18,90
Nagroda za: 3 Kule £1,89
Kup zakłady na nastepne losowanie
03-04-2018
04
07
13
14
20
32
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 090,96
Nagroda za 4 kule £13,91
Nagroda za: 3 Kule £4,54
Kup zakłady na nastepne losowanie
03-04-2018
03
08
16
40
43
05
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £143 979,64
Nagroda za 5 kul £55 885,23
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £1 341,80
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £91,90
Nagroda za 4 kule £40,50
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £43,80
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £7,80
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £7,70
Nagroda za: 3 Kule £8,00
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £4,10
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £4,40
Nagroda za: 2 Kule £2,80
Kup zakłady na nastepne losowanie
03-04-2018
30
45
47
49
71
90
29
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £50 871,16
Nagroda za 4 kule £264,79
Nagroda za: 3 Kule £18,64
Nagroda za: 2 Kule £4,14
Kup zakłady na nastepne losowanie
03-04-2018
02
13
24
26
36
37
42
14
44
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i 1 lub 2 Supplementary £10 715,52
Nagroda za 6 kul £1 446,64
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £229,22
Nagroda za 5 kul £25,62
Nagroda za 4 kule £13,34
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £8,75
Kup zakłady na nastepne losowanie
02-04-2018
01
04
17
24
40
42
38
44
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £1 000 000,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £1 424,20
Nagroda za 5 kul £219,20
Nagroda za 4 kule £14,11
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £8,42
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £7,46
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
08
24
52
55
61
21
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £649 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £32 450,00
Nagroda za 4 kule £64,90
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £64,90
Nagroda za: 3 Kule £4,54
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,54
1 kula i Powerball Nagroda £2,60
Nagroda za : Powerball £2,60
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
27
29
37
38
44
49
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 160,27
Nagroda za 4 kule £47,67
Nagroda za: 3 Kule £4,54
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
11
14
26
37
42
43
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £661,50
Nagroda za 4 kule £18,90
Nagroda za: 3 Kule £1,89
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
06
08
20
26
35
36
39
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £38 177,00
Nagroda za 5 kul £772,00
Nagroda za 4 kule £84,00
Nagroda za: 3 Kule £25,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
01
02
17
19
38
47
13
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £29 091,20
Nagroda za 5 kul £1 166,40
Nagroda za 4 Kule i Bonus £108,80
Nagroda za 4 kule £44,00
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £20,80
Nagroda za: 3 Kule £7,20
2 Kule i Bonus £2,40
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
02
04
15
18
22
26
32
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £10 000 000,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £96 419,25
Nagroda za 6 kul £1 256,11
Nagroda za 5 kul £34,12
Nagroda za 4 kule £7,99
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £1,60
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
03
05
08
13
28
36
26
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 995,00
Nagroda za 5 kul £399,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,95
Nagroda za 4 kule £15,98
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,99
Nagroda za: 3 Kule £2,40
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
10
11
26
31
40
42
09
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £199 750,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 997,50
Nagroda za 5 kul £199,75
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,98
Nagroda za 4 kule £7,99
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £4,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
01
06
07
09
45
79
80
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £780 262,47
Nagroda za 5 kul £7 878,06
Nagroda za 4 kule £85,51
Nagroda za: 3 Kule £10,45
Nagroda za: 2 Kule £4,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
01
08
12
15
46
48
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul i Superball £0,00
Nagroda za 6 kul £676 539,82
Nagroda za 5 kul i Superball £10 738,68
Nagroda za 5 kul £3 656,90
Nagroda za 4 Kule i Superball £180,93
Nagroda za 4 kule £44,18
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £17,59
Nagroda za: 3 Kule £9,87
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
06
03
08
04
04
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 6
Nagroda za ostatnie 6 Kul £477 600,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 306,14
Nagroda za ostatnie 4 Kule £530,14
Nagroda za ostatnie 3 Kule £52,54
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,78
Nagroda za ostatnią Kule £1,99
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
08
09
07
01
03
07
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za ostatnie 7 Kul £937 510,49
Nagroda za ostatnie 6 Kul £61 910,49
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 190,49
Nagroda za ostatnie 4 Kule £618,49
Nagroda za ostatnie 3 Kule £61,29
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,53
Nagroda za ostatnią Kule £3,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
05
09
04
02
07
04
03

00
00
00
00
00
00
00
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul 5 9 4 2 7 4 3
0 0 0 0 0 0 0
£0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul - 1 9 6 1 3 9
- 4 8 9 1 6 7
£79 600,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul - - 0 2 1 0 9 £7 960,00
Nagroda za ostatnie 4 Kule - - - 8 9 0 9 £796,00
Nagroda za ostatnie 3 Kule - - - - 2 5 5 £79,60
Nagroda za ostatnie 2 Kule - - - - - 0 6 £19,90
Nagroda za ostatnią Kule - - - - - - 5 £7,96
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
06
12
15
20
21
28
35
17
26
30
31
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £2 085 665,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £2 535,23
Nagroda za 6 kul £254,12
Nagroda za 5 kul £8,81
Nagroda za 4 kule £1,64
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
09
07
05
00
04
08
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 7 kul £20 000 000,00
Nagroda za 6 kul £19 500,00
Nagroda za 5 kul £1 560,00
Nagroda za 4 kule £156,00
Nagroda za: 3 Kule £15,60
Nagroda za: 2 Kule £6,24
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
10
11
12
17
19
23
25
02
21
22
27
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £263 127,70
Nagroda za 6 kul i Bonus £4 147,34
Nagroda za 6 kul £312,16
Nagroda za 5 kul £10,45
Nagroda za 4 kule £1,87
Kup zakłady na nastepne losowanie
31-03-2018
08
15
23
27
43
44
11
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £4 248 309,28
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £4 552,74
Nagroda za 5 kul £642,05
Nagroda za 4 kule £17,28
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £10,58
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £6,50
Kup zakłady na nastepne losowanie
30-03-2018
11
28
31
46
59
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 5 Kul i Megaball £338 129 000,00
Nagroda za 5 kul £649 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 490,00
Nagroda za 4 kule £324,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £129,80
Nagroda za: 3 Kule £6,49
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,49
1 kula i Megaball Nagroda £2,60
Nagroda za: Magaball £1,30
Kup zakłady na nastepne losowanie
30-03-2018
12
17
28
35
47
07
11
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £248 604,95
Nagroda za 5 kul £14 750,90
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £1 443,00
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £97,30
Nagroda za 4 kule £34,80
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £66,50
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £8,20
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £12,10
Nagroda za: 3 Kule £7,30
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £6,70
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £4,60
Nagroda za: 2 Kule £2,60
Kup zakłady na nastepne losowanie
30-03-2018
05
15
17
29
32
05
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Euro £0,00
Nagroda za 5 Kul i Euro £274 176,13
Nagroda za 5 kul £96 768,01
Nagroda za 4 Kule i 2 Euro £2 015,96
Nagroda za 4 Kule i Euro £142,30
Nagroda za 4 kule £72,87
Nagroda za: 3 Kule i 2 Euro £28,92
Nagroda za: 3 Kule i Euro £11,51
Nagroda za: 2 Kule i 2 Euro £11,51
Nagroda za: 3 Kule £11,11
1 Kula i 2 Euro Numery Nagroda £6,15
Nagroda za: 2 kule i 1 Euro £5,43
Kup zakłady na nastepne losowanie
29-03-2018
02
07
23
39
41
45
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 039,82
Nagroda za 4 kule £31,45
Nagroda za: 3 Kule £4,54
Kup zakłady na nastepne losowanie
29-03-2018
08
12
20
23
26
40
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £661,50
Nagroda za 4 kule £18,90
Nagroda za: 3 Kule £1,89
Kup zakłady na nastepne losowanie
29-03-2018
11
15
32
35
52
56
05
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £31 859,92
Nagroda za 4 kule £316,80
Nagroda za: 3 Kule £21,68
Nagroda za: 2 Kule £4,26
Kup zakłady na nastepne losowanie
29-03-2018
04
07
08
10
14
16
00
10
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul i Powerball £0,00
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Powerball £2 532,28
Nagroda za 6 kul i Powerball £0,00
Nagroda za 6 kul £106 504,25
Nagroda za 5 kul i Powerball £2 532,28
Nagroda za 5 kul £74,40
4 Kule i Powerball £25,20
Nagroda za 4 kule £16,61
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £10,98
Nagroda za: 2 kule i Powerball £6,23
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
06
08
26
52
53
21
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Powerball £0,00
Nagroda za 5 kul £646 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £32 300,00
Nagroda za 4 kule £64,60
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £64,60
Nagroda za: 3 Kule £4,52
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,52
1 kula i Powerball Nagroda £2,58
Nagroda za : Powerball £2,58
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
02
06
07
15
52
54
45
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £1 453,00
Nagroda za 4 kule £131,00
Nagroda za: 3 Kule £25,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
19
20
28
30
33
37
25
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £34 486,60
Nagroda za 5 kul £1 292,63
Nagroda za 4 Kule i Bonus £153,24
Nagroda za 4 kule £49,23
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £21,44
Nagroda za: 3 Kule £7,94
2 Kule i Bonus £2,38
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
13
14
30
32
33
41
16
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 975,00
Nagroda za 5 kul £397,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,75
Nagroda za 4 kule £15,90
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,95
Nagroda za: 3 Kule £2,39
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
01
10
34
35
39
42
27
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 987,50
Nagroda za 5 kul £198,75
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,88
Nagroda za 4 kule £7,95
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
08
04
02
05
06
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za ostatnie 6 Kul £159 000,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 299,47
Nagroda za ostatnie 4 Kule £529,47
Nagroda za ostatnie 3 Kule £52,47
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,77
Nagroda za ostatnią Kule £1,99
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
08
05
03
02
03
03
06
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul £61 832,72
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 182,72
Nagroda za ostatnie 4 Kule £617,72
Nagroda za ostatnie 3 Kule £61,22
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,52
Nagroda za ostatnią Kule £3,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
01
23
25
31
38
47
07
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 6 kul i Superball £4 980 411,00
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Superball £11 790,27
Nagroda za 5 kul £3 086,01
Nagroda za 4 Kule i Superball £151,16
Nagroda za 4 kule £37,97
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £14,49
Nagroda za: 3 Kule £8,44
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
01
04
07
20
24
25
35
08
14
29
32
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £1 523 447,31
Nagroda za 6 kul i Bonus £1 939,32
Nagroda za 6 kul £188,50
Nagroda za 5 kul £9,55
Nagroda za 4 kule £1,77
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
00
06
05
01
06
04
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul £19 250,00
Nagroda za 5 kul £1 540,00
Nagroda za 4 kule £154,00
Nagroda za: 3 Kule £15,40
Nagroda za: 2 Kule £6,16
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
01
08
12
18
19
30
33
02
03
10
26
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £3 567,29
Nagroda za 6 kul £260,07
Nagroda za 5 kul £9,20
Nagroda za 4 kule £1,75
Kup zakłady na nastepne losowanie
28-03-2018
04
18
24
29
31
34
03
16
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £1 000 000,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £3 866,20
Nagroda za 5 kul £220,59
Nagroda za 4 kule £12,67
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,44
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £5,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-03-2018
07
25
43
56
59
13
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £643 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 430,00
Nagroda za 4 kule £321,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £128,60
Nagroda za: 3 Kule £6,43
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,43
1 kula i Megaball Nagroda £2,57
Nagroda za: Magaball £1,29
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-03-2018
09
16
20
21
22
27
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £661,50
Nagroda za 4 kule £18,90
Nagroda za: 3 Kule £1,89
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-03-2018
01
11
20
21
34
35
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 032,98
Nagroda za 4 kule £41,60
Nagroda za: 3 Kule £4,54
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-03-2018
17
20
23
40
46
09
10
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £0,00
Nagroda za 5 kul £90 037,40
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £4 479,80
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £116,90
Nagroda za 4 kule £42,30
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £90,70
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £9,90
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £16,00
Nagroda za: 3 Kule £8,10
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £8,60
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,20
Nagroda za: 2 Kule £2,70
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-03-2018
10
16
35
63
73
83
20
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £0,00
Nagroda za 5 kul £31 853,04
Nagroda za 4 kule £280,26
Nagroda za: 3 Kule £22,05
Nagroda za: 2 Kule £4,27
Kup zakłady na nastepne losowanie
27-03-2018
03
05
19
22
27
29
38
35
41
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 7 kul £10 000 000,00
Nagroda za 6 kul i 1 lub 2 Supplementary £21 847,49
Nagroda za 6 kul £2 021,58
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £152,44
Nagroda za 5 kul £21,43
Nagroda za 4 kule £11,06
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £7,77
Kup zakłady na nastepne losowanie
26-03-2018
13
24
30
36
40
41
03
39
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za 6 kul £2 000 000,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £3 516,46
Nagroda za 5 kul £315,49
Nagroda za 4 kule £15,94
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £8,66
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £6,83
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
10
33
45
53
56
24
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 5 Kul i Powerball £34 722 000,00
Nagroda za 5 kul £643 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Powerball £32 150,00
Nagroda za 4 kule £64,30
Nagroda za: 3 Kule i Powerball £64,30
Nagroda za: 3 Kule £4,50
Nagroda za: 2 kule i Powerball £4,50
1 kula i Powerball Nagroda £2,57
Nagroda za : Powerball £2,57
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
16
19
26
36
38
47
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £1 328,22
Nagroda za 4 kule £39,24
Nagroda za: 3 Kule £4,51
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
09
12
15
31
38
41
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul £658,00
Nagroda za 4 kule £18,80
Nagroda za: 3 Kule £1,88
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
03
11
16
36
43
59
49
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £9 339 858,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £25 193,00
Nagroda za 5 kul £1 019,00
Nagroda za 4 kule £108,00
Nagroda za: 3 Kule £25,00
Nagroda za: 2 Kule £2,00
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
02
17
24
25
35
40
36
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 6 kul £4 519 880,28
Nagroda za 5 kul i Bonus £91 940,96
Nagroda za 5 kul £1 041,45
Nagroda za 4 Kule i Bonus £121,64
Nagroda za 4 kule £42,93
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £22,26
Nagroda za: 3 Kule £7,16
2 Kule i Bonus £2,39
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
09
11
12
19
21
35
37
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £183 931,60
Nagroda za 6 kul £1 680,63
Nagroda za 5 kul £40,70
Nagroda za 4 kule £7,95
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £1,59
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
02
12
15
19
35
39
46
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £3 975,00
Nagroda za 5 kul £397,50
Nagroda za 4 Kule i Bonus £39,75
Nagroda za 4 kule £15,90
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £7,95
Nagroda za: 3 Kule £2,39
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
09
17
22
24
26
40
14
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £1 987,50
Nagroda za 5 kul £198,75
Nagroda za 4 Kule i Bonus £19,88
Nagroda za 4 kule £7,95
Nagroda za: 3 Kule i Bonus £3,98
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
02
24
42
62
66
81
36
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul £0,00
Nagroda za 5 kul i Bonus £616 547,82
Nagroda za 5 kul £33 198,73
Nagroda za 4 kule £286,37
Nagroda za: 3 Kule £22,98
Nagroda za: 2 Kule £4,48
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
03
16
27
34
42
45
01
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 6 kul i Superball £0,00
Nagroda za 6 kul £447 424,00
Nagroda za 5 kul i Superball £10 652,94
Nagroda za 5 kul £2 934,94
Nagroda za 4 Kule i Superball £213,19
Nagroda za 4 kule £39,14
Nagroda za: 3 Kule i SuperBall £22,23
Nagroda za: 3 Kule £9,37
Nagroda za: 2 Kule i Superball £3,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
01
08
00
04
07
08
01

00
00
00
00
00
00
00
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 7 Kul 1 8 0 4 7 8 1
0 0 0 0 0 0 0
£0,00
Nagroda za ostatnie 6 Kul - 2 4 6 8 1 9
- 6 0 2 3 9 9
£79 400,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul - - 0 4 1 7 0 £7 940,00
Nagroda za ostatnie 4 Kule - - - 0 4 4 5 £794,00
Nagroda za ostatnie 3 Kule - - - - 9 7 3 £79,40
Nagroda za ostatnie 2 Kule - - - - - 5 4 £19,85
Nagroda za ostatnią Kule - - - - - - 5 £7,94
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
08
00
04
01
02
04
08
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 2
Nagroda za ostatnie 7 Kul £1 552 709,88
Nagroda za ostatnie 6 Kul £61 754,94
Nagroda za ostatnie 5 Kul £6 174,94
Nagroda za ostatnie 4 Kule £616,94
Nagroda za ostatnie 3 Kule £61,14
Nagroda za ostatnie 2 Kule £13,50
Nagroda za ostatnią Kule £3,97
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
01
06
08
01
07
03
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za ostatnie 6 Kul £0,00
Nagroda za ostatnie 5 Kul £5 292,80
Nagroda za ostatnie 4 Kule £528,80
Nagroda za ostatnie 3 Kule £52,40
Nagroda za ostatnie 2 Kule £4,76
Nagroda za ostatnią Kule £1,99
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
01
06
18
19
23
34
35
05
08
12
29
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £4 129,01
Nagroda za 6 kul £337,19
Nagroda za 5 kul £10,14
Nagroda za 4 kule £1,87
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
02
06
09
01
03
08
02
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul £19 500,00
Nagroda za 5 kul £1 560,00
Nagroda za 4 kule £156,00
Nagroda za: 3 Kule £15,60
Nagroda za: 2 Kule £6,24
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
06
07
09
17
18
19
22
12
14
24
28
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 7 kul £0,00
Nagroda za 6 kul i Bonus £1 658,12
Nagroda za 6 kul £210,44
Nagroda za 5 kul £8,03
Nagroda za 4 kule £1,56
Kup zakłady na nastepne losowanie
24-03-2018
10
19
23
30
33
39
17
34
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 15
Nagroda za 6 kul £20 000 000,00
Nagroda za 5 Kul i 2 Supplementary £4 619,66
Nagroda za 5 kul £545,76
Nagroda za 4 kule £16,38
Nagroda za: 3 kule i 1 lub 2 Supplementary £11,26
Nagroda za: 2 kule i 2 Supplementary £7,23
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2018
04
08
23
53
59
17
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 Kul i Megaball £0,00
Nagroda za 5 kul £643 000,00
Nagroda za: 4 Kule i Megaball £6 430,00
Nagroda za 4 kule £321,50
Nagroda za: 3 Kule i Megaball £128,60
Nagroda za: 3 Kule £6,43
Nagroda za: 2 kule i Megaball £6,43
1 kula i Megaball Nagroda £2,57
Nagroda za: Magaball £1,29
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2018
05
07
11
46
50
08
11
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 0
Nagroda za 5 kul i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £0,00
Nagroda za 5 Kul i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £174 077,90
Nagroda za 5 kul £223 865,05
Nagroda za 4 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £3 051,00
Nagroda za 4 Kule i 1 Szczęśliwą Gwiazdę £108,20
Nagroda za 4 kule £36,70
Nagroda za: 3 Kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £76,80
Nagroda za: 3 kule i 1 Szczęśliwą Gwizdę £8,70
Nagroda za: 2 kule i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £14,00
Nagroda za: 3 Kule £6,90
Nagroda za: 1 Kula i 2 Szczęśliwe Gwiazdy £7,60
Nagroda za: 2 kule i 1 Szczęśliwą gwiazdę £5,00
Nagroda za: 2 Kule £2,50
Kup zakłady na nastepne losowanie
23-03-2018
04
14
22
33
42
01
10
Dane
Nagrody
Wygraywajacy kumulację 1
Nagroda za 5 kul i 2 Euro £13 881 875,65
Nagroda za 5 Kul i Euro £338 050,38
Nagroda za 5 kul £53 306,02
Nagroda za 4 Kule i 2 Euro £2 584,47
Nagroda za 4 Kule i Euro £184,04
Nagroda za 4 kule £53,66
Nagroda za: 3 Kule i 2 Euro £53,66
Nagroda za: 3 Kule i Euro £16,54
Nagroda za: 2 Kule i 2 Euro £20,27
Nagroda za: 3 Kule £9,78
1 Kula i 2 Euro Numery Nagroda £9,78
Nagroda za: 2 kule i 1 Euro £7,55
Kup zakłady na nastepne losowanie
Pokaż więcej